Przedsiębiorstwo EKO-POL 2 sp. z o.o. powstało 30 czerwca 2018 r. w Knurowie gdzie znajduje się jego siedziba.

Przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją nawozów, węgla, kotłów 5 klasy oraz doradztwem w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących:

 • ochrony środowiska, w tym:
  • likwidacji odorów;
  • odzysku surowców wtórnych z odpadów;
  • termicznego unieszkodliwiania odpadów w tym niebezpiecznych metodą quazi pirolizy;
  • likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę kotłów wysoko emisyjnych na kotły 5 klasy z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa;
  • ekologiczne nawożenie gleb;
 • efektywności energetycznej, w tym:
  • oświetlenia;
  • produkcji energii z odpadów w oparciu o technologię quazi- pirolizy;
  • produkcji energii w oparciu o siły grawitacji;
  • rekuperacji / rekuperator Q-Box /;
  • chłodnictwa;
  • sprężonego powietrza;
  • klimatyzacji;
 • kotłów centralnego ogrzewania:
  • kotły 5 klasy z automatycznym zasypem paliwa;
  • kotły 5 klasy z ręcznym zasypem paliwa;
 • modernizacji węzłów cieplnych;
 • mat kapilarnych;

Firma EKO-POL2 sp. z o.o współpracuje z klientami w całym kraju i za granicą starając się wprowadzać do swej działalności szerokie pole dla innowacji, w której widzi źródło sukcesu w rozwoju.