Jak wyczyścić szambo własnymi rękami?

pavement-gc8df701d1_1280

Rodzaje szamba, zasada ich działania

Prototypami nowoczesnych projektów oczyszczania ścieków o różnym stopniu lepkości są szamba. Mają jednak wiele wad, dlatego często stosuje się bardziej wydajne konstrukcje – szamba. W sprzedaży są różne opcje. Wyróżniają się zasadą działania oraz ilością zbiorników:

  • dwukomorowy: konstrukcja jest reprezentowana przez dwa pojemniki, które są połączone rurą przelewową (znajduje się na skarpie, odprowadza ścieki z dala od domu);
  • trójkomorowy: konstrukcja składa się z trzech zbiorników, pierwszy to magazynowanie, w drugim następuje separacja zanieczyszczeń, a następnie osadzają się na dnie, dodatkowo bakterie tlenowe/beztlenowe działają w pierwszych dwóch zbiornikach, następnie ciecz dostaje się do trzeciego komora, która nie posiada dna i posiada warstwę filtracyjną.

Ostatnia z opcji pod względem urządzenia i zasady działania należy do kategorii LZO – lokalnej oczyszczalni, ponieważ oczyszczanie mechaniczne i biologiczne odbywa się jednocześnie, a ciecz z minimalną ilością frakcji zanieczyszczeń jest dostarczana do wylotu z szambo. Takie konstrukcje są całkowicie uszczelnione, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczonej wody do gruntu.

Szamba posiadają szereg cech, dzięki którym zapewnione jest bezpieczeństwo środowiska i ludzi oraz stworzone są warunki do sprawnej eksploatacji:

  • ciecz przepływa między zbiornikami tak, że każdy następny dostaje mniej frakcji zanieczyszczeń, wynika to z umiejscowienia rury – w środkowej części komory w efekcie ciężkie cząstki nierozpuszczalne osadzają się na dnie, a na dnie góra, tłuszcz i inne składniki (lżejsze) tworzą film, woda w rurze dostaje się ze środkowej części zbiornika;
  • druga studzienka służy do drobnego oczyszczania ścieków: część zanieczyszczeń, które dostają się do zbiornika wraz z wodą, jest niszczona w wyniku działania mikroorganizmów, oczyszczona ciecz trafia do trzeciego zbiornika;
  • w wyniku żywotnej aktywności bakterii powstają gazy, które stopniowo się gromadzą, konieczne jest zapewnienie warunków do odpływu tych substancji, dlatego w każdym zbiorniku znajduje się rura wentylacyjna;
  • szamba są hermetyczne, wszystkie otwory muszą być zamknięte, do których przewidziano pokrywy, co zapobiega przedostawaniu się małych zwierząt, ptaków;
  • zbiorniki znajdują się pod powierzchnią terenu, po prawidłowym zamontowaniu nie są widoczne, z góry widoczny jest jedynie właz inspekcyjny;
  • woda z drugiego zbiornika wpływa do trzeciej studni bez dna lub do pola filtracyjnego, co dodatkowo przyczynia się do usuwania frakcji zanieczyszczeń z kanalizacji, po przejściu ostatniej bariery woda jest oczyszczana do 90-96%, co pozwala pełnić funkcję techniczną – wywieźć z terenu budowy przez ziemię.

Rekomendowane artykuły