ALTERNATYWY DLA GAZU ZIEMNEGO DLA TWOJEGO DOMU.

pexels-nur-andi-ravsanjani-gusma-9252122

Panele słoneczne na dachu

Panele słoneczne na dachu najlepiej nadają się do podgrzewania wody. Właściciele domów mogą również magazynować energię, a nawet sprzedawać ją do krajowej sieci energetycznej. Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) szacuje, że większość paneli słonecznych ma wskaźniki wydajności między 16% a 22% . 

Zielony wodór

Zielony wodór to alternatywa dla gazu ziemnego, która może pomóc krajowym konsumentom w produkcji energii odnawialnej, ale niezbędna technologia jest wciąż na wczesnym etapie. To źródło energii jest bardziej odpowiednie do celów przemysłowych i transportowych. 

Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują technologię podobną do lodówki lub klimatyzatora i pobierają ciepło z powietrza lub gruntu i wykorzystują je do ogrzewania lub chłodzenia zamkniętych pomieszczeń. Nadają się do obszarów geograficznych, w których temperatury rzadko spadają do zera. 

CZY BIOGAZ JEST DOBRĄ ALTERNATYWĄ DLA GAZU?

Tak, biogaz jest ekologiczną alternatywą dla gazu ziemnego, ponieważ do produkcji paliwa wykorzystuje dostępne materiały (odpady organiczne). Usuwając odpady żywnościowe i odchody zwierzęce ze środowiska, zmniejszamy zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, jednocześnie wytwarzając energię neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Biogaz pozyskiwany jest w procesie naturalnym, a uwalnianie metanu jest kontrolowane, dzięki czemu ryzyko dla środowiska jest minimalne. Ponadto gaz cieplarniany wytwarzany ze spalania biogazu pochodzi z materii roślinnej, która wiązała węgiel z atmosferycznego dwutlenku węgla. Dlatego żadne nowe ilości gazów nie są uwalniane do atmosfery. 

Biogaz jest uważany za odnawialne źródło energii, ponieważ wytwarzanie odpadów organicznych jest funkcją biologiczną niezależną od naszych wysiłków na rzecz recyklingu i ponownego wykorzystania. Decydując się na tę alternatywę, wyzwaniem jest znalezienie równowagi między ograniczeniem produkcji odpadów a ich recyklingiem w celu uzyskania czystej energii. 

GDZIE ZNALEŹĆ ZAMIENNIKI GAZU ZIEMNEGO

W zależności od lokalizacji niektóre alternatywy dla gazu ziemnego mogą być niedostępne. Na przykład gazownik łódź i turbiny wiatrowe są zależne od pogody i nie wszystkie klimaty nadają się do produkcji wystarczającej ilości energii przez cały rok. Z drugiej strony niektóre substytuty gazu ziemnego wymagają wysokich kosztów początkowych lub, w niektórych przypadkach, nie nadają się do użytku domowego i lepiej nadają się do celów przemysłowych. 

Rekomendowane artykuły